Haitian Studies Association

Past Events, Past Working Groups

The Rights to Live Creatively: Artistic Expression, Visibility, Solidarity (Dec. 14, 2020)

The Rights to Live Creatively: Artistic Expression, Visibility, Solidarity

Second Public Event

December 14, 12-2 pm

This session is free to the public. This event will also be broadcast live on our Facebook page and YouTube channel. 

In light of right-wing authoritarianism in Haiti today that exposes the clientelist nature of the justice system and increases violence against all who seek to live creatively, this Working Session convenes to hear from Haitian freedom fighters and artists on the ground in a series of webinar discussions and focused virtual gatherings.

This second panel features cultural workers Yonel Charles, director of Marasa Rak, and Hetera Estimphil, director of KOURAJ, who will share with us the ways in which their social and cultural work challenges gendered and sexual norms and offer us another vision of and for Haiti. The conversation will be moderated by Josué Azor, and feature performances by Yonel Charles and Jenny Cadet. The goals are to think together with attendees to design an action plan that supports and amplifies their efforts toward creative living in Haiti.

If this theme speaks to your interests and commitments, and you are interested in joining a mailing list for future Haitian Studies Sexualities Working Session events, please fill out this Form and the organizers will stay in touch.

See details first The Rights to Live Creatively: Artistic Expression, Visibility, Solidarity (Oct. 8) Working Session here.


Dwa Pou Viv Kreyativman: Ekspresyon Atistik, Vizibilite, Solidarite

Sesyon sa a gratis pou piblik la. Evènman sa a pral emisyon tou ap viv sou paj Facebook nou yo ak chanèl YouTube.

Jounen jodi a, kontèks otoritaris ladwat an Ayiti a ekspoze nati kliyantèlis sistèm Lajistis la. E li ogmante vyolans kont tout moun ki ap chache viv kreyativman. Nou konvoke Group Travay sa a pou tande vwa kèk militan ak atis Ayisyen/Ayisyèn ki sou beton an nan yon seri diskisyon ak rasanbleman sou entènèt. 

Dezyèm panèl la gen travayè kiltirèl Yonel Charles ak Hetera Estimphil, ki pral pataje avèk nou fason travay yo defye nòm seksyèl ak sèks, epi ofri nou yon lòt vizyon (queer) sou Ayiti, pou Ayiti. Josué Azor pral moderatè a, Yonel Charles ak Jenny Cadet pral bay prezentasyon atistik yo. Nou vle elabore yon plan daksyon ki sipòte ak anplifye zefò yo pou etabli on vi kreyatif ansanm an Ayiti.

Si ou enterese nan kesyon sa a, tanpri ranpli fòm sa a. Ekip ki òganize panèl la ap kontakte ou avèk plis enfòmasyon.

Wè detay premye Dwa pou Viv Kreyativman: Ekspresyon Atistik, Viziblite, Solidarite Atelye Travay isit.